Entsendeplattform

Kenyéripar / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Irodai, nyomda-, sajtó- és papíripari dolgozók szakszervezete


Fizikai/szellemi dolgozók
Szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2021. október 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
 • A kollektív szerződés szerinti fizetések megemelése 2,11%-kal


Minimálbér/bérminimum
 • Egyszerű tevékenységek: 1 608,23 € – 1 782,47 €
 • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 1 720,12 – 3 018,35 €
 • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 2 475,87 € – 5 508,13 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
I. tábla II. tábla
az 1. tanévben: 652,13 € 872,74 €
a 2. tanévben: 873,92 € 1 172,45 €
a 3. tanévben: 1 183,71 € 1 458,36 €
a 4. tanévben: 1 600,54 € 1 695,13 €

A II. tábla olyan szakmunkástanulókra vonatkozik, akik tanulói jogviszonya 1990. november 1-je és a 18. életév betöltése vagy sikeres érettségi vizsga után kezdődött.


Pótlékok/juttatások
Koszos, nehéz és veszélyes munkák utáni pótlék


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő 38,5 óra
.
Túlórapótlék
: általában 50%, bizonyos időszakokban 100% az alapfizetés 1/144 részét alapul véve.


Felmondási határidők
A szellemi dolgozókról szóló törvény (AngG) 20. §-a szerinti felmondási idők érvényesek
Munkaadók:

kevesebb mint 2 teljes szolgálati év 6 hét
több mint 2 teljes szolgálati év 2 hónap
több mint 5 teljes szolgálati év 3 hónap
több mint 15 teljes szolgálati év 4 hónap
több mint 25 teljes szolgálati év 5 hónap

Munkavállalók:
1 hónap,
Figyelem
: Vegye figyelembe a szolgálati szerződés szerinti megállapodást.


Figyelem: Igények elévülése
 • A túlóra kifizetésére vonatkozó igényeket 4 hónapon belül érvényesíteni kell
 • A munkavégzés helyének megváltozása miatti térítésre vonatkozó igényeket 3 hónapon belül érvényesíteni kell
 • A korábbi szolgálati viszonyok igazolása a korábbi szolgálati idők beszámítása érdekében – elévülés 2 hónap után
 • Utazási költségek – elévülés 2 hónap után


További szociálpolitikai eredmények
 • A gyereknevelési szabadságok beszámítása az előléptetéshez – gyermekenként 10 hónap
 • Gyakornokok 6 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a tanulóidő lejárta után
 • Karácsonyi jutalom és üdülési támogatás
 • Jubileumi jutalom
 • A kétévenkénti fizetésemelések mostani állapota érvényben marad