Entsendeplattform

Browary / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 7,4%
 • Utrzymane zostają korzystniejsze uregulowania zakładowe


Płaca minimalna/pensja minimalna
Browary o produkcji do 120 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2340,49 do € 2598,19
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2827,02 do € 3187,80
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3342,43 do € 3505,99
Browary o produkcji od 120 001 do 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2340,49 do € 2761,05
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2827,02 do € 3187,80
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3342,43 do € 3505,99
Browary o produkcji powyżej 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2480,09 do € 2915,06
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2983,30 do € 3365,98
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3531,45 do € 3701,57
Browary o produkcji do 120 000 hl (premiowy park samochodowy):
 • Proste czynności: od € 1996,21 do € 2214,73
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2429,15 do € 2505,43
Browary o produkcji od 120 000 hl (logistyka):
 • Proste czynności: od € 2103,38 do € 2489,65
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2539,23 do € 3001,93


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 1150,00
w 2. roku nauki: € 1470,00
w 3. roku nauki: € 2120,00


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy, dodatek za pracę w piwnicy leżakowej, dodatek za pracę w piwnicy fermentacyjnej (różny w zależności od wielkości browaru)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Wszelkich wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
  w przeciągu 5 miesięcy
  od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłata specjalna gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego (zależna od stażu pracy)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Przywileje (deputat)
 • Podział kosztów dokształcania kierowców zgodnie z ustawą o przewozie towarów (Güterbeförderungsgesetz)