Entsendeplattform

Browary / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,47%
 • Utrzymane zostają korzystniejsze uregulowania zakładowe


Płaca minimalna/pensja minimalna
Browary o produkcji do 120 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2135,24 do € 2370,34
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2579,10 do € 2908,25
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3049,31 do € 3198,53
Browary o produkcji od 120 001 do 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2135,24 do € 2518,92
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2579,10 do € 2908,25
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3049,31 do € 3198,53
Browary o produkcji powyżej 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2246,21 do € 2650,60
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2712,65 do € 3060,61
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3211,06 do € 3365,75
Browary o produkcji do 120 000 hl (premiowy park samochodowy):
 • Proste czynności: od € 1821,15 do € 2020,51
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2216,13 do € 2285,71
Browary o produkcji od 120 000 hl (logistyka):
 • Proste czynności: od € 1918,92 do € 2271,32
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2316,55 do € 2738,67


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 1033,03
w 2. roku nauki: € 1328,18
w 3. roku nauki: € 1918,48


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy, dodatek za pracę w piwnicy leżakowej, dodatek za pracę w piwnicy fermentacyjnej (różny w zależności od wielkości browaru)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Wszelkich wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
  w przeciągu 5 miesięcy
  od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłata specjalna gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego (zależna od stażu pracy)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Przywileje (deputat)
 • Podział kosztów dokształcania kierowców zgodnie z ustawą o przewozie towarów (Güterbeförderungsgesetz)

Weiterempfehlen