Entsendeplattform

Browary / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.09.2018


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 3,20%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie płac o 3,20%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 3,20%
 • Podwyżka rekompensat za koszty rozłąki o 2,10%
 • Podwyżka dodatków prowiantowych o 2,10%
 • Podwyżka dodatków płacowych o 2,10%
 • Utrzymane zostają korzystniejsze uregulowania zakładowe


Płaca minimalna/pensja minimalna
Browary o produkcji do 120 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2050,98 do € 2278,80
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2477,33 do € 2793,49
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 2928,98 do € 3075,31
Browary o produkcji od 120 001 do 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2050,98 do € 2419,52
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2477,33 do € 2793,49
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 2928,98 do € 3075,31
Browary o produkcji powyżej 360 000 hl:
 • Proste czynności: od € 2157,57 do € 2546,00
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2605,60 do € 2939,83
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od € 3084,35 do € 3236,09
Browary o produkcji do 120 000 hl (premiowy park samochodowy):
 • Proste czynności: od € 1749,29 do € 1940,78
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2128,67 do € 2195,52
Browary o produkcji od 120 000 hl (logistyka):
 • Proste czynności: od € 1839,61 do € 2177,45
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2220,81 do € 2625,48


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 992,26
w 2. roku nauki: € 1275,77
w 3. roku nauki: € 1842,78


Dodatki/dopłaty
Dodatek za uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy, dodatek za pracę w piwnicy leżakowej, dodatek za pracę w piwnicy fermentacyjnej (różny w zależności od wielkości browaru)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni
Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Wszelkich wzajemnych roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
  w przeciągu 5 miesięcy
  od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłata specjalna gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego (zależna od stażu pracy)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Przywileje (deputat)
 • Podział kosztów dokształcania kierowców zgodnie z ustawą o przewozie towarów (Güterbeförderungsgesetz)

Weiterempfehlen