Entsendeplattform

Polagalci talnih oblog / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 9,8 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 12,98 € do 14,11 €
  • Kvalificirana dela: od 14,72 € do 15,09 €
  • Visokokvalificirana dela: od 15,83 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 5,90 €
v 2. letu vajeništva: 7,20 €
v 3. letu vajeništva: 8,60 €
v primeru dvojnega vajeništva, vajenci v 4. letu vajeništva 10,00 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Delojemalci/delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi
v 3 mesecih
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Posebni prejemek božičnice in regresa