Entsendeplattform

Podlahár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 9,8 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,98 € do 14,11 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,72 € do 15,09 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 15,83 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 5,90 €
v druhom ročníku: 7,20 €
v treťom ročníku: 8,60 €
pri dvojitom učňovstve, učni v 4 ročníku 10,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.
  • Zaplatenie diét pri vonkajších prácach
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu