Entsendeplattform

Posadzkarze / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 9,8 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 12,98 € do 14,11 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 14,72 € do 15,09 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 15,83 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 5,90 €
w 2. roku nauki: 7,20 €
w 3. roku nauki: 8,60 €
w przypadku nauki dwóch zawodów równocześnie, uczący się zawodu w 4. roku nauki: 10,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracownika/pracodawcę: od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłata diety w przypadku prac zamiejscowych
  • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego