Entsendeplattform

Pokladači podlahových krytin / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 9,8 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 12,98 € až 14,11 €
  • Kvalifikované činnosti: od 14,72 € do 15,09 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 15,83 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 5,90 €
ve 2. roce učení: 7,20 €
ve 3. roce učení: 8,60 €
u dvouoborového učebního poměru, učni ve 4. roce učení 10,00 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Zaměstnanec/zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají
!


Další vymoženosti sociální politiky
např.
  • platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou