Entsendeplattform

Výroba postelí / výroba knoflíků / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2019


Výsledky posledních jednání


Minimální mzda / minimální plat
Výroba postelí:
  • Jednoduché činnosti: od 9,35 € do 9,94 € (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. od 8,94 € do 9,53 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: € 10,51 eur (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. 10,75 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 10,98 eur (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. 10,91 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu

Podniky vyrábějící prošívané deky
  • Jednoduché činnosti: od 8,81 € do 9,49 € za hodinu

Výroba knoflíků a zipů:
  • Jednoduché činnosti: € 8,81 eur za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: € 9,92 eur za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 10,17 eur za hodinu


Příplatky/přirážky


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
1. rok 2 týdnů
po dokončeném 1. roku 3 týdnů
po dokončeném 5. roku 4 týdny
po dokončeném 10. roku 5 týdnů
po dokončeném 15. roku 6 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Nároky na smluvní mzdu musí být uplatněny po ukončení pracovního poměru do 3 měsíců.
Veškeré další nároky vyplývající z pracovního poměru musí být uplatněny do 4 měsíců po splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • 24. a 31. prosinec jsou dny pracovního volna

Weiterempfehlen