Entsendeplattform

Kopalnie i przemysł rudy żelaza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 7%
 • Istniejące płace: 5,4% + 75,00 €
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu
  w 1. roku nauki: 100,00 €
  w 2. roku nauki: 90,00 €
  w 3. roku nauki: 100,00 €
  w 4. roku nauki: 120,00 €
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 7%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 7%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: € 2236,16
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2566,17 do € 3310,48
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 3790,58 do € 7614,43


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: € 900,00 € 1118,34
w 2. roku nauki: € 1090,00 € 1384,96
w 3. roku nauki: € 1425,00 € 1696,81
w 4. roku nauki: € 1870,00 € 1963,62

Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę na zmiany, dodatek za pracę w nocy, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek za pracę pod ziemią


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:

przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika:
1 miesiąc,
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Zaliczanie okresów przerw w zatrudnieniu
 • Postanowienie all-in