Entsendeplattform

Gradbena industrija in gradbeništvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,55 %
 • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 11,75 € do 12,82
 • Kvalificirana dela: od 13,50 € do 15,05
 • Visokokvalificirana dela: 16,53 € do 16,99


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 6,02 €
v 2. letu vajeništva: 9,03 €
v 3. letu vajeništva: 12,04 €
v 4. letu vajeništva: 13,55 €
Vajenci, ki začnejo vajeništvo po dopolnjenem 18. letu starosti 12,04 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino (npr. dodatek za delo v umazanem okolju, dodatek za nevarnost, dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci/delodajalci:
  • -
   kadar koli
  • -
   do konca koledarskega tedna
  • -
   do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti po zaključku delovnega razmerja vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 8 tednov!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
 • Ureditev dnevnic za dela na gradbiščih: povračilo stroškov od 3 ur oz. od 9 ur pri vsakodnevni vožnji domov
 • Izredno plačilo božičnice
 • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen