Entsendeplattform

Przemysł budowlany i działalność budowlana / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 9,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: 14,94 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 15,72 € do 17,54 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 19,26 € do 19,80 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 7,02 €
w 2. roku nauki: 10,52 €
w 3. roku nauki: 14,03 €
w 4. roku nauki: 15,79 €
Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę zawodu po ukończeniu 18 roku życia 14,03 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwości w zależności od grupy zawodowej (np. dodatek za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych)


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • Przez pracownika/pracodawcę:
  • -
   w każdej chwili
  • -
   na koniec tygodnia kalendarzowego
  • -
   do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 8 tygodni
wnieść pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • Przepis o dietach przy robotach na budowach: Dieta od 3 godzin lub od 9 godzin przy codziennym powrocie do domu
 • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
 • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG