Entsendeplattform

Pomocní pracovníci ve stavebnictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 4,0 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 11,76 € do 12,28 €
  • Kvalifikované činnosti: od 13,68 € do 14,85 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 15,60 €


Odměna učňů
1. rok učení: 5,00 €
2. rok učení: 7,50 €
3. rok učení: 11,15 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž v závislosti na profesní skupině a spolkové zemi (např. znečištění, ztížené pracovní prostředí).


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
Zaměstnanec/zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do 3 měsíců
, protože jinak
zanikají
! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců
uplatněny soudní cestou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba za vícenáklady při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)