Entsendeplattform

Gospodarstwa rolne w regionie Burgenland / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Burgenland


Początek obowiązywania
01.03.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: € 1344,83
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1467,79 do € 1758,41


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 718,86
w 2. roku nauki: € 904,12
w 3. roku nauki: € 1103,17


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi z reguły 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed upływem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące
po upływie 20 lat pracy 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od ich powstania.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego

Weiterempfehlen