Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Burgenland


Początek obowiązywania
01.01.2024


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o Ø 8,51 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: € 1760,15
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1814,45 do € 2160,93


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 881,79
w 2. roku nauki: € 1109,03
w 3. roku nauki: € 1353,20


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi z reguły 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed upływem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące
po upływie 20 lat pracy 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem
12 miesięcy
od ich powstania.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego