Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Burgenland


Začátek platnosti
1. 1. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 8,25 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 1.623,75 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1.672,30 € do 1.989,81 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 813,46
ve 2. roce učení: € 1.023,09
ve 3. roce učení: € 1.248,34


Pracovní doba
Normální týdenní pracovní doba činí zpravidla 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
před dokončením 1. roku 14 dní
po dokončení 1. roku 1 měsíc
po dokončení 5. roku 2 měsíce
po dokončení 15. roku 3 měsíce
po dokončení 20. roku 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky z pracovního poměru se promlčí po
12 měsících
od svého vzniku.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou