Entsendeplattform

Piekarz / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 9,71%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 9,71%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1818,52 € do 1823,82 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1875,05 € do 2085,50 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 2308,67 € do 2542,34 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 616,75 €
w 2. roku nauki: 783,07 €
w 3. roku nauki: 1.112,08 €
w 4. roku nauki (w przypadku nauki dwóch zawodów równocześnie, co 4 lata w tym samym zakładzie, piekarz/cukiernik) 1.220,13 €


Dodatki
Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach, dieta, dodatek na wyrównanie manka, dodatki za pracę w nocy oraz pracę w niedziele i święta.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatki za nadgodziny
: od 50% do 200%.


Okresy wypowiedzenia
1 dzień na koniec tygodnia pracy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że
roszczeń
ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 4 miesięcy
(Uwaga: wyjątki!) w formie pisemnej, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego