Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj


Začetek veljavnosti
1. 5. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 9,8 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 13,75 € do 15,75 € na uro
  • Kvalificirana dela: od 16,56 € do 17,97 € na uro


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 5,49
v 2. letu vajeništva: € 8,24
v 3. letu vajeništva: € 12,24


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno delo, jamstvo plače za dolgoletne delojemalce


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša
39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:

Čas zaposlitve < 10 let 1 teden
Čas zaposlitve med 10 in 20 leti 2 tedna
Čas zaposlitve > 20 let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vse zahtevke iz delovnega razmerja je treba predložiti v roku
4 mesecev
po dnevu izplačila vsakega plačilnega tedna, v katerem je zahtevek nastal, sicer zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredno izplačilo božičnice
  • 24. in 31. december sta dela prosta dneva