Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń


Początek obowiązywania
01.05.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 9,8 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 13,75 € do 15,75 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 16,56 € do 17,97 € za godzinę


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 5,49
w 2. roku nauki: € 8,24
w 3. roku nauki: € 12,24


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy, płaca gwarantowana dla długoletnich pracowników


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

Okres zatrudnienia < 10 lat 1 tydzień
Okres zatrudnienia od 10 do 20 lat 2 tygodnie
Okres zatrudnienia > 20 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku zatrudnienia należy dochodzić w przeciągu
4 miesięcy
od dnia wypłaty za tydzień pracy, w którym powstało roszczenie, w innym razie roszczenia przepadają.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy