Entsendeplattform

Agencje pracy tymczasowej / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Płace wynikające ze zbiorowego układu pracy wzrastają średnio o 7,99% (BG A: 8,55%)
  • Nadpłata płacy podstawowej pozostaje utrzymana


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • € 12,06 za godzinę dla pracowników nieprzyuczonych
  • Min. € 12,06 za godzinę dla pracowników przyuczonych
  • Min. € 15,19 za godzinę dla pracowników wykwalifikowanych
  • € 2018,84 Płaca minimalna w wysokości przy tygodniowym czasie pracy wynoszącym 38,5 godziny
  • W przypadku wynajęcia pracowników musi być ewentualnie wypłacone wyższe wynagrodzenie zgodne ze zbiorowym układem pracy obowiązującym u zatrudniającego (ewentualnie dodatek referencyjny).⇒ Zobacz www.leiharbeiter.at


Dodatki
Takie same uregulowania jakie obowiązują dla porównywalnych pracowników według układu zbiorowego obowiązującego u zatrudniającego.
W przypadku, gdy w zakładzie zatrudniającego nie ma zastosowania żaden układ zbiorowy, wtedy obowiązują uregulowania układu zbiorowego dla branży obróbki żelaza i metali.


Czas pracy
Tygodniowy czas pracy 38,5 godziny


Okresy wypowiedzenia
Na koniec okresu wynajęcia
pracodawca może wypowiedzieć umowę
najwcześniej
piątego dnia po zakończeniu okresu wynajęcia!
Złożenie
wypowiedzenia najpóźniej ostatniego dnia tygodnia pracy z końcem tygodnia pracy.
Okresy wypowiedzenia
w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
do 3 lat
2 tygodnie
do 5 lat
3 tygodnie
do 10 lat
5 tygodni
potem
7 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za nadgodziny, zwrot wydatków poniesionych w czasie podróży, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej
w przeciągu 6 miesięcy
(Uwaga: są wyjątki!), gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
!


Ważna wskazówka!
Zbiorowy układ pracy dla branży wynajmu siły roboczej reguluje płacę minimalną niezależnie od wynajęcia.
W przypadku, gdy w zakładzie zatrudniającego obowiązują wyższe płace minimalne, wtedy to one mają zastosowanie!
W niektórych branżach istnieje prawo do dodatku referencyjnego (branże o wysokim poziomie wynagrodzeń).
Wysokość wynagrodzenia w konkretnym przypadku wykonywanej pracy należy wcześniej podać w zgłoszeniu oddelegowania pracownika na podstawie § 12 AÜG (ustawa o wynajmowaniu siły roboczej)!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Nagroda jubileuszowa:
nagroda jubileuszowa za 10 lat pracy 25% płacy minimalnej
nagroda jubileuszowa za 15 lat pracy 25% płacy minimalnej
nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy 50% płacy minimalnej
Okresy karencji
są w całości zaliczane
do określenia obowiązującego okresu wypowiedzenia, czasu trwania prawa do wynagrodzenia za okres choroby, długości urlopu, premii jubileuszowej, przejścia z grupy zatrudnienia A do grupy B oraz do wymiaru wysokości odprawy. Takie zaliczenie ma również zastosowanie do 5-letniego okresu pracy na podstawie § 23a ust. 3 AngG (austr. ustawa o pracownikach umysłowych) w związku z § 2 ArbAbfG (austr. ustawa o odprawach dla pracowników fizycznych) (warunek dla odejścia z pracy z powodu macierzyństwa z prawem do odprawy).