Entsendeplattform

Nealko priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01 01. 2020


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd KZ o 2,3 %
 • Zvýšenie provízie z predaja o 2,3 %
 • Zvýšenie stravného o 1,5 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 2,3 %
 • Zvýšenie príplatkov za odpracované roky o 3,7 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 821,97 € do 1 913,82 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 928,85 € do 2 324,64 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 813,62 €
v druhom ročníku: 1 046,09 €
v treťom ročníku: 1 511,02 €
v štvrtom ročníku: 1 627,25 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Odmena k pracovnému výročiu
 • Rozdeľovanie nákladov ďalšieho vzdelávania pre šoférov podľa Zákona o nákladnej cestnej doprave

Weiterempfehlen