Entsendeplattform

Przemysł bezalkoholowych napojów chłodzących / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,3%
  • Podwyżka prowizji od sprzedaży o 2,3%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,3%
  • Podwyżka dodatku stażowego o 3,7%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1821,97 € do 1913,82 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 1928,85 € do 2324,64 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 813,62 €
w 2. roku nauki: 1046,09 €
w 3. roku nauki: 1511,02 €
w 4. roku nauki: 1627,25 €


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe
  • Podział kosztów dokształcania kierowców zgodnie z ustawą o przewozie towarów (Güterbeförderungsgesetz)

Weiterempfehlen