Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2024


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 13,90 € do 14,52 €
  • Kvalificirana dela: od 16,18 € do 17,57 €
  • Visokokvalificirana dela: € 18,45


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 6,00 €
v 2. letu vajeništva: 9,00 €
v 3. letu vajeništva: 13,30 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino in zvezno deželo (npr. dodatek na delo v umazanem okolju, dodatek za posebne pogoje dela).


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
Delojemalci/delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v roku 3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati
v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izplačilo dodatkov za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)