Platforma za napotitev na delo

Izobraževanje

Osnovni pogoj za napotitev ali čezmejno posredovanje delavcev je, da napoteni ali posredovani delavci opravljajo delo v Avstriji.

Če delavci, ki so napoteni na čezmejno delo, ne opravljajo dela, posebne pravice delavcev in obveznosti delodajalcev v zvezi z napotitvijo in posredovanjem ne veljajo.

Če delavci brez kraja opravljanja dela v Avstriji odpotujejo v Avstrijo zaradi udeležbe na izobraževanju, je treba glede na posamezne okoliščine oceniti, ali udeležba na izobraževanju pomeni opravljanje dela v smislu napotitve ali posredovanja ali ne.

Merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ne gre za opravljanje dela, so:

  • Delo delavca in izdelki ali storitve, ki nastanejo ali so opravljene v okviru izobraževanja, niso pomembni za proizvodni proces in rezultat poslovanja v podjetju, v katerem se izobraževanje izvaja.
  • Delo delavca v tem podjetju nima ekonomskih koristi. Cilj dela delavca je zlasti njegovo usposabljanje.
  • Opravljeno delo delavca je le stranski produkt izobraževanja, ki je v središču.

Za opravljanje dela pa gre, če

  • ima lahko dejavnost delavca ekonomske koristi za podjetje, v katerem se dejavnost izvaja, ali
  • je delavec v podjetju, v katerem se izobražuje, vključen dlje časa, kot je to potrebno za pridobivanje znanja in spretnosti.