Platforma za napotitev na delo

Zaposlovalci

Zaposlovalec je lastnik podjetja, ki so mu posredovani delavci. Zaposlovalci so zato vse tretje osebe, za katere je v okviru posredovanja delavcev (»začasnega dela«) opravljeno delo.

Zaposlovalci uporabljajo posredovane delavce za naloge v svojem podjetju, pri čemer so delavci pogosto vključeni v podjetje zaposlovalca. Vendar lahko posredovanje delavcev obstaja tudi brez vključitve.
Posredovani delavci so za čas trajanja posredovanja pod strokovnim nadzorom zaposlovalca.
Delodajalec posredovanih delavcev tudi za čas trajanja posredovanja ostane podjetje, ki posreduje delavce. Ker pa zaposlovalec dejansko deloma izvaja funkcije, ki so podobne funkcijam delodajalca, avstrijsko delovno pravo določene obveznosti delodajalcev, npr. v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, prenaša tudi na zaposlovalce.

V zvezi s čezmejnim posredovanjem delavcev imajo zaposlovalci glede na posamezne okoliščine naslednje posebne obveznosti:

1. Podjetje zaposlovalca B ima sedež v državi članici EU ali EGP ali Švici in posreduje svoje posredovane delavce podjetju zaposlovalca A v Avstriji.

 • Podjetje zaposlovalca B mora
  • posredovanje prijaviti osrednjemu koordinacijskemu organu (ZKO) pri avstrijskem ministrstvu za finance;
  • zagotoviti, da so na voljo dokumenti, kot je dokument o socialni varnosti A1, kopija prijave, dokumenti o plači v nemščini in
  • da so vsa delovna dovoljenja države pošiljateljice na voljo na kraju opravljanja dela v Avstriji.
    
 • Podjetje zaposlovalca A mora
  • pri zavodu za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice, AMS) zaprositi za dovoljenje za zaposlitev, če so posredovani delavci državljani tretje države ali Hrvaške;
  • poskrbeti mora tudi, da so dokumenti, kot je dokument o socialni varnosti A 1, kopija prijave, dokumenti o plači v nemščini in delovno dovoljenje države pošiljateljice, na voljo na kraju opravljanja dela v Avstriji.

2. Podjetje zaposlovalca C ima sedež v tretji državi in posreduje svoje posredovane delavce podjetju zaposlovalca A v Avstriji.

Podjetje zaposlovalca A zato potrebuje posebno dovoljenje za posredovanje, ki je izdano samo v določenih primerih, in dovoljenje za zaposlitev. Podrobnosti o tem so na voljo v razdelku Formalne zahteve/delovno dovoljenje.

3. Podjetje zaposlovalca A ima sedež v Avstriji in neposredno zaposluje delavce, ki so mu bili posredovani iz tujine.

Če ima tuje podjetje, ki posreduje delavce, sedež v državi članici EU ali EGP ali Švici, mora podjetje zaposlovalca A

 • pri zavodu za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice, AMS) zaprositi za dovoljenje za zaposlitev, če so posredovani delavci državljani tretje države ali Hrvaške;
 • na kraju opravljanja dela v Avstriji hraniti dokumente, kot so dokument o socialni varnosti A 1, kopijo prijave, dokumente o plači v nemščini in delovno dovoljenje države pošiljateljice; te dokumente mora podjetje, ki posreduje delavce, zagotoviti podjetju zaposlovalca A.

Če ima tuje podjetje, ki posreduje delavce, sedež v tretji državi, mora podjetje zaposlovalca A

 • zagotoviti posebno dovoljenje za posredovanje, ki je izdano samo v določenih primerih, in dovoljenje za zaposlitev. Podrobnosti o tem so na voljo v razdelku Formalne zahteve/delovno dovoljenje.