Platforma za napotitev na delo

Kdaj govorimo o napotitvi v Avstrijo, za katero je obvezna prijava?

Kadar

  • delodajalec s sedežem v državi članici EU, državi EGP ali Švici
  • napoti svoje delavce na delo v Avstrijo,

mora oddati prijavo.

V Avstriji ni določena spodnja časovna omejitev, pod katero napotitve ni treba prijaviti.
Načeloma je treba prijaviti tudi kratkoročno čezmejno delo.

Nekaterih kratkotrajnih delovnih aktivnosti majhnega obsega ni treba prijaviti.
Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku »Pogosta vprašanja«.

Prijavo morajo oddati tudi zaposlovalci, ki v Avstrijo napotijo delavce, ki so bili v tujini posredovani njim.

Dodatni elementi napotitve, za katero je obvezna prijava, so opisani v razdelku »Pojmi« v sklopu Napotitev delavcev.

Artikel priporoči