Platforma za napotitev na delo

Katere dokumente morajo hraniti tuji delodajalci?

Delodajalci s sedežem v državi EU/EGP ali Švici morajo zagotoviti, da so na kraju opravljanja dela v Avstriji na voljo naslednji dokumenti oziroma so dostopni v berljivi elektronski obliki:

  • dokazilo o prijavi v tuj sistem socialne varnosti (dokument o socialni varnosti A1) ali, če lahko delodajalec v času poizvedbe z dokazi v nemškem jeziku dokaže, da pridobitev tega dokumenta pred napotitvijo ni bila možna, zahtevek za izdajo dovoljenja A1 skupaj s potrdilom pristojnega nosilca socialne varnosti, da so napoteni ali posredovani delavci za trajanje napotitve ali posredovanja vključeni v sistem socialne varnosti v državi pošiljateljici (v nemščini ali prevod);
  • kopija prijave napotitve;
  • dokumenti o plači v nemškem jeziku;
  • delovno dovoljenje države pošiljateljice, če napoteni delavec ni državljan države članice EU ali Hrvaške;
  • evidence delovnega časa.

V primeru čezmejnega posredovanja morajo zaposlovalci v Avstriji hraniti te dokumente oziroma jih dati na voljo v elektronski obliki. Podjetja, ki posredujejo delavce, jih morajo predložiti zaposlovalcem.
Če zaposlovalci napotijo delavce v Avstrijo, ki so jim bili posredovani v tujini, morajo ti zaposlovalci hraniti dokumente oziroma jih dati na voljo.

Dodatne informacije o tem in mestih, na katerih je mogoče hraniti dokumente poleg kraja opravljanja dela, najdete v razdelku »Formalne zahteve«/»Dokumentacija«.