Platforma za napotitev na delo

Kakšno nadomestilo je treba izplačati delavcem, posredovanim v Avstrijo?

Načeloma je treba za trajanje posredovanja v Avstriji zagotoviti nadomestilo, ki ni nižje od zneska, ki ga določa kolektivna pogodba za dejavnost zaposlovalca v Avstriji. Posredovanemu delavcu obvezno pripada minimalna plača, ki je določena v kolektivni pogodbi za zaposlovalca.

Vendar je treba, z odstopanjem od tega načela, zagotoviti vsaj nadomestilo, ki ga določajo avstrijske kolektivne pogodbe za posredovanje delavcev (za delavce kolektivna pogodba za sektor posredovanja delavcev, za zaposlene kolektivna pogodba za obrt in industrijo), če

  • za podjetje zaposlovalca v Avstriji ne obstaja kolektivna pogodba ali
  • pride do časa mirovanja v Avstriji ali
  • so kolektivne pogodbe za posredovanje delavcev za posredovanega delavca ugodnejše od določene kolektivne pogodbe za zaposlovalca.

Poleg tega je treba v zvezi z višino nadomestila upoštevati druge zavezujoče splošne določbe (kot so participacijski dogovori), ki se pri zaposlovalcu uporabljajo za primerljive delavce, razen če se uporabljajo kolektivna pogodba, ki velja za podjetje, ki posreduje delavce, ter ureditev nadomestila za zaposlovalca, ki je sprejeta na ravni kolektivne pogodbe, določena z uredbo ali zakonom.

Posebne prejemke, na primer regres za letni dopust ali božičnico, je treba posredovanim delavcem izplačati za čas trajanja posredovanja alikvotno s tekočim nadomestilom – praviloma že ob vsakem mesečnem plačilu, tudi če kolektivna pogodba določa poznejše izplačilo celotnega zneska.

Če so delavci v Avstrijo posredovani tudi samo posamezne dni, jim je treba posebne prejemke izplačati tudi samo za te dni.

Pravica delavcev in nadzor upravnih organov v Avstriji zajemata
bruto plačo. Delavcu je treba izplačati bruto plačo, sicer gre za prenizko plačilo pod minimalno stopnjo, kar je kaznivo.