Platforma za napotitev na delo

Ali lahko podjetje, ki napoti delavce, imenuje kontaktno osebo ali jo mora?

Imenovanje kontaktne osebe podjetja, ki napoti delavce, ki bo v državi, v katero so napoteni delavci, dosegljiva za poizvedbe in predloge, je lahko zelo uporabno za podjetje, ki napoti delavce, in organe te države.

Avstrijsko pravo zavezujoče ureja dve različni skupini primerov:

 1. V prijavi napotitve mora biti imenovana kontaktna oseba. Tej osebi se lahko vročijo uradni dokumenti. Delodajalec lahko določi, da izpolnjuje tudi obveznosti glede hrambe dokumentacije.
   
 2. To mora biti fizična oseba, ki je za podjetje, ki napoti delavce, odgovorna v upravnokazenskih zadevah.

1. Kontaktna oseba

Delodajalci v podjetju, ki napoti delavce, morajo določiti kontaktno osebo. Tej osebi se lahko vročijo uradni dokumenti. Delodajalec lahko določi, da izpolnjuje tudi obveznosti glede

Kot kontaktna oseba mora biti imenovan

 • delavec, ki je bil napoten v Avstrijo, ali
 • poklicni računovodja, odvetnik ali notar v Avstriji (zastopnik).

Če v prijavi ni navedena kontaktna oseba, če je navedba nepopolna ali je navedba namerno napačna, je to kaznivo.

2. Zastopnik, odgovoren za upravnokazenske zadeve

Če pride do upravnokazenskega postopka zoper podjetje, ki napoti delavce, se ta postopek vedno uvede zoper fizično osebo, ki odgovarja za upravni prekršek.

Če je podjetje, ki napoti delavce, pravna oseba, je za upravnokazenske zadeve odgovorna

 1. ali oseba, ki je bila imenovana za zunanje zastopanje pravne osebe: npr. izvršni direktor družbe z omejeno odgovornostjo, člani upravnega odbora delniške družbe
 2. ali drugi posebej imenovani odgovorni pooblaščenci.

Kadar je lastnik podjetja, ki napoti delavce, fizična oseba, je za upravnokazenske zadeve odgovoren

 1. ali lastnik podjetja (delodajalec)
 2. ali drugi posebej imenovani odgovorni pooblaščenci.

Odgovorni pooblaščenec je v 2. spodaj navedenih primerih imenovan

 • ali prek delodajalca (pri pravnih osebah prek organa za zunanje zastopanje pravne osebe) podjetja, ki napoti delavce, na podlagi lastne odločitve
 • ali na podlagi zahteve avstrijskega organa, kadar je to potrebno za zagotovitev odgovornosti.

Za odgovornega pooblaščenca je lahko imenovana samo oseba, ki

 • je poslovodja, na katerega so avtonomno prenesene odločilne vodstvene naloge (za primer prenizkega nadomestila npr. vodja za obračun plač),
 • ima ustrezno pooblastilo za izdajanje nalogov na jasno opredeljenem področju,
 • jo je mogoče kazensko preganjati in
 • in je z imenovanjem za odgovornega pooblaščenca dokazljivo soglašal.

Imenovanje na podlagi lastne odločitve delodajalca je treba osrednjemu koordinacijskemu organu za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO) nemudoma pisno sporočiti z dokazom o soglasju pooblaščenca.
Za to sta na voljo spletna obrazca ZKO 1-A in ZKO 1-Z.
Šele, ko pisno obvestilo prejme ZKO, je imenovanje pravnomočno.

Tudi o preklicu imenovanja ali odstavitvi odgovornega pooblaščenca je treba ZKO pisno obvestiti. Za to je na voljo spletni obrazec ZKO 1-W.
Opustitev pisnega sporočila o preklicu ali odstavitvi odgovornega pooblaščenca je kazniva.