Platforma za napotitev na delo

Platforma za napotitev na delo je namenjena obveščanju podjetij in njihovih delavcev o napotitvi in posredovanju dela delavcev v Avstrijo.

Zaradi vedno večje mednarodne delitve dela in prepletenosti gospodarskih dejavnosti podjetja vedno pogosteje uporabljajo delavce iz drugih držav.
Podjetja svoje delavce napotijo ali posredujejo kot začasno zaposlene delavce v drugo državo, da lahko dosežejo gospodarske rezultate in tam začasno delajo.

Evropska unija in Avstrija – kot ena od članic EU – sta zavezani načelu, da za delavce, ki so bila napoteni v drugo državo, veljajo enaki delovni pogoji kot za vse ostale delavce v tej državi.

Podjetja zunaj Avstrije, ki delavce napotijo ali posredujejo v Avstrijo, morajo zato upoštevati lokalne pogoje glede minimalne plače in druge delovnopravne predpise, ki veljajo v Avstriji.

Na tem spletnem mestu boste našli informacije o pogojih glede minimalne plače in delovnopravnih predpisih v Avstriji ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti, da se zagotovi njihovo upoštevanje.

Posamezni tematski sklopi in razdelki vsebujejo odgovore na vprašanja, kot so:

  • Katere predpise je treba upoštevati pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo in kateri zahtevki so pri tem na voljo?
  • Kateri postopki so predvideni?
  • Katere ustanove so pristojne in lahko pomagajo?

S tematskima sklopoma »Minimalna plača« in »Kolektivne pogodbe« si lahko pomagate pri določitvi minimalne plače, ki velja za vas.

Pomembni pojmi in pogoji, povezani z napotitvijo ali čezmejnim posredovanjem delavcev, so pojasnjeni v tematskem sklopu »Pojmi«.

Pri napotitvi in posredovanju v primeru gradbenih del je treba v nekaterih okoliščinah upoštevati posebne predpise; podrobnosti o tem so na voljo v razdelku »Gradbena dela«.

Za ogled celotnega besedila avstrijskih predpisov o napotitvi delavcev in čezmejnem posredovanju delavcev je na voljo razdelek »Pravna podlaga«.

Seznam povezav do ustanov, ki zagotavljajo pisne ali ustne informacije in pomoč pri posebnih zahtevah, najdete v razdelku »Informacije in povezave«.