Platforma o vysílání pracovníků

Služební cesta

Pojem „služební cesta“ není v rakouském pracovním právu určen blíže. Podle právních předpisů v oblasti daně z příjmu o služební cestě hovoříme tehdy, když zaměstnanec opustí na příkaz zaměstnavatele místo výkonu práce (kancelář, provozovnu, závodní areál, sklad apod.) za účelem vyřízení služebních záležitostí.

Neexistuje tudíž žádná obecná definice, která by dala odpověď na otázku, zda přeshraniční služební cesta

  • má být kvalifikována jako vyslání nebo agenturní zaměstnávání,
  • je či není spojena s právními důsledky, jako je ohlašovací povinnost, odměna za práci nejméně ve výši rakouských podmínek minimální mzdy apod.

Je nutné spíše brát v úvahu konkrétní účel a obsah příslušné služební cesty daného případu.

V zásadě mohou činnosti v rámci přeshraniční služební cesty být výkonem pracovní činnosti i tehdy, když má služební cesta jen krátké trvání.
V tomto případě má být služební cesta celkově pokládána za vyslání nebo agenturní zaměstnávání.

Nikoli jako výkon pracovní činnosti, a tudíž nikoli jako vyslání nebo přeshraniční agenturní zaměstnávání se oproti tomu kvalifikují následující činnosti v rámci služební cesty:

když při ní nejsou vykonávány žádné další služby,

  • účast na seminářích, přednáškách, kongresech a zasedáních
  • činnost v rámci mezinárodního vzdělávání a dalšího vzdělávání nebo výzkumných programů na univerzitách
  • obchodní jednání
  • čisté získávání informací, školení, další vzdělávání
  • účast na veletrzích nebo podobných akcích
  • účast na kulturních akcích z oblasti hudby, tance, divadla nebo kabaretu a srovnatelných oblastí v rámci přeshraničního turné s jen podružným rozsahem pracovního výkonu v Rakousku vzhledem k celému turné
  • určitá účast a realizace mezinárodních sportovních soutěžních akcí
  • činnost mobilního zaměstnance nebo člena posádky při přeshraniční přepravě zboží a osob (oblast dopravy) výhradně v rámci tranzitní přepravy, pokud se obvyklé místo výkonu práce nenachází v Rakousku.