Platforma o vysílání pracovníků

Platí pro určitá přeshraniční pracovní nasazení výjimky z povinností, které jsou popsány na těchto internetových stránkách?

Ano, na určitá přeshraniční pracovní nasazení nepatrného rozsahu a krátkého trvání v rámci vyslání nebo dočasného přidělení ve skupině se rakouské předpisy o minimální mzdě, ohlašovací povinnost a mzdová kontrola nevztahují.

Tato pracovní nasazení jsou ale vyňata jen tehdy, když se zůstává u nich a nenavazují na ně další práce.
Patří sem:

  • obchodní jednání
  • účast na seminářích, přednáškách, kongresech a zasedáních
  • činnost v rámci mezinárodního vzdělávání a dalšího vzdělávání nebo výzkumných programů na univerzitách
  • účast na veletrzích a podobných akcích
  • účast na kulturních akcích z oblasti hudby, tance, divadla nebo kabaretu a srovnatelných oblastí v rámci přeshraničního turné s jen podružným rozsahem pracovního výkonu v Rakousku vzhledem k celému turné
  • určitá účast a realizace mezinárodních sportovních soutěžních akcí
  • činnost mobilního zaměstnance nebo člena posádky při přeshraniční přepravě zboží a osob (oblast dopravy) výhradně v rámci tranzitní přepravy, pokud se obvyklé místo výkonu pracovní činnosti nenachází v Rakousku
  • činnost v rámci skupiny s měsíčním hrubým platem nad určitou mez (která je na začátku každého roku valorizována a v roce 2021 bude činit 6.937,50 eur).

Vyňata jsou i vyslání a dočasné přidělení zvláštních pracovních sil uvnitř skupiny, která trvají nanejvýše celkem dva měsíce v kalendářním roce a jejichž účelem je:

  • výzkum a vývoj, vzdělávání prostřednictvím odborných pracovníků, plánování projektantské práce nebo
  • výměna zkušeností, podnikové poradenství, controlling nebo spolupráce v oblasti oddělení skupiny s ústřední řídicí a plánovací funkcí, která jsou příslušná pro několik zemí.