Platforma o vysílání pracovníků

Dočasné přidělování pracovních sil

Co je to přeshraniční dočasné přidělování pracovních sil (agenturní zaměstnávání)?

O přeshraničním agenturním zaměstnávání hovoříme, když

 • podnik „dává k dispozici“ své pracovní síly ze zahraničí do Rakouska
 • jinému podniku v Rakousku za účelem výkonu pracovní činnosti („dočasně je přiděluje“).

Znaky dočasného přidělení jsou následující, i když se nemusí vyskytnout všechny:

 • Zaměstnávající subjekt využívá pracovní síly k úkolům ve svém podniku.
   
 • Pracovní síly jsou po dobu výkonu pracovní činnosti začleněny do zaměstnávajícího podniku a podléhají jeho odbornému dohledu.
   
 • Pracovní síly se musí řídit pokyny zaměstnávajícího subjektu.
   
 • Pracovní síly nevyrábějí nic, co by se lišilo od ostatních produktů nebo služeb zaměstnávajícího subjektu.
   
 • Pracovní síly nevykonávají práci převážně s nástroji a materiálem agentury práce.
   
 • Agentura práce neručí za úspěšný výkon.

Jaké povinnosti se týkají agentury práce?

 • Informování dočasně přiděleného zaměstnance:
  • V jakém podniku bude dočasně přidělen?
  • Jakou práci bude vykonávat a kde?
  • Jaká rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví by se mohla při práci vyskytnout?
  • Jaká bude běžná pracovní doba a kdy se bude práce muset vykonávat?
  • Jak vypadá výplata a kterou kolektivní smlouvou se řídí?
  • Kdy konkrétně dočasné přidělení začne a jak dlouho bude pravděpodobně trvat?
    
 • Platba výplaty nejméně ve výši, která je stanovena v kolektivní smlouvě pro podnik v Rakousku, nebo výplaty podle kolektivní smlouvy pro dočasné přidělení pracovních sil.
   
 • Pokračující platba výplaty při nemoci, nehodě, o svátcích v Rakousku a při překážkách v práci z vážných osobních důvodů.
   
 • Splnění nároku na dovolenou podle rakouského práva, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
   
 • Dodržení rakouských předpisů, zejména týkajících se
  • Pracovní doba
  • výpovědi a propuštění
  • ochrany matek
  • ochrany mladistvých pracovníků
  • bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Po celou dobu dočasného přidělení do Rakouska musí agentura práce splnit mimo jiné různé formality (zejména ohlašovací povinnost vůči úřadům). Určité povinnosti z hlediska hlášení a uchovávání dokladů má i zaměstnávající podnik v Rakousku.

Pokud dočasně přidělující podnik tyto povinnosti nesplní, musí počítat s pokutou ve správním řízení nebo s žalobou. U stupňujících se porušení mzdových podmínek riskuje dočasně přidělující podnik navíc to, že mu dočasné přidělování pracovníků do Rakouska bude zakázáno.
Vyplatí se tyto povinnosti plnit. Jak vypadají podrobně, se dozvíte v jednotlivých tematických blocích na těchto internetových stránkách.

Jaké pojmy se na těchto internetových stránkách používají v souvislosti s „dočasným přidělováním“?

 • Poskytnutí pracovních sil třetím osobám prostřednictvím dočasně přidělujícího podniku se nazývá „agenturní zaměstnávání“, „dočasné přidělování pracovních sil“ nebo „dočasné přidělování“.
   
 • Agentura práce je podnik, který zaměstnává pracovní síly často již za účelem dočasného přidělení a k výkonu pracovní činnosti pro třetí osoby. Dočasným přidělením ve smyslu těchto internetových stránek je ale i pozdější příležitostné dočasné přidělení, které v okamžiku přijetí zaměstnance ještě nebylo vůbec zamýšleno. Zaměstnavatel dočasně přidělených pracovních sil je vždy agentura práce.
   
 • Třetí osoba, pro kterou dočasně přidělené pracovní síly pracují, je zaměstnávající subjekt (zaměstnávající podnik).
   
 • Agentura práce uzavře se zaměstnávajícím subjektem smlouvu o dočasném přidělení pracovníků. Smlouva o dočasném přidělení pracovníků upravuje konkrétní okolnosti dočasného přidělení pracovních sil (počet osob, jejich kvalifikační předpoklady, trvání dočasného přidělení, smluvní odměnu agentury práce apod.).
   
 • Agentura práce zůstává i během přímého dočasného přidělení pracovníků zaměstnavatelem dočasně přidělených pracovních sil. Pouze s ohledem na předpisy o bezpečnosti a ochraně práce na pracovišti je během přímého dočasného přidělení zaměstnávající subjekt zaměstnavatelem dočasně přidělených pracovních sil.
   
 • U přeshraničního dočasného přidělování pracovníků má agentura práce své sídlo často mimo území Rakouska a zaměstnávající subjekt má často sídlo v Rakousku.