Platforma o vysílání pracovníků

Zaměstnávající subjekt

Zaměstnávající subjekt je majitel podniku, kterému je dočasně přidělena pracovní síla. Zaměstnávající subjekt je tudíž taková třetí osoba, pro kterou je v rámci dočasného přidělování zaměstnanců („agenturního zaměstnávání“) vykonávána pracovní činnost.

Zaměstnávající subjekt využívá zaměstnance agentury práce k úkolům ve svém podniku a často je začleňuje do svého podniku. Agenturní zaměstnávání ale může probíhat i bez začlenění pracovníků.
Zaměstnanci agentury práce podléhají často po dobu dočasného přidělení odbornému dohledu zaměstnávajícího subjektu.
Zaměstnavatelem zaměstnanců agentury práce zůstává často po dobu jejich dočasného přidělení agentura práce. Jelikož ale zaměstnávající subjekt vykonává fakticky zčásti funkci podobnou funkci zaměstnavatele, přenáší rakouské pracovní právo určité povinnosti zaměstnavatelů – jako např. podle předpisů na ochranu zaměstnanců – i na zaměstnávající subjekt.

V souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním se zaměstnávajících subjektů v závislosti na scénáři týkají specifické povinnosti:

1. Zaměstnávající podnik B má sídlo v některém členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku a dočasně přiděluje zaměstnance agentury práce dále zaměstnávajícímu podniku A v Rakousku.

 • Zaměstnávající podnik B musí
  • dočasné přidělení oznámit ústřednímu koordinačnímu úřadu (ZKO) při Spolkovém ministerstvu financí;
  • zajistit, aby byly přístupné takové podklady jako dokument o sociálním pojištění A1, kopie hlášení, mzdové podklady v německém jazyce a
  • případné pracovní povolení vysílajícího státu, a sice na místě výkonu práce v Rakousku.
    
 • Zaměstnávající podnik A musí
  • u Služeb trhu práce (AMS) podat žádost o povolení zaměstnávání, pokud dočasně přidělení zaměstnanci jsou občany třetích států nebo Chorvati;
  • též zajistit, aby byly na místě výkonu práce v Rakousku přístupné takové podklady jako dokument o sociálním pojištění A1, kopie hlášení, mzdové podklady v německém jazyce a případné pracovní povolení vysílajícího státu.

2. Zaměstnávající podnik C má sídlo ve třetím státě a dočasně přiděluje zaměstnance agentury práce dále zaměstnávajícímu podniku A v Rakousku.

Zaměstnávající podnik A k tomu potřebuje speciální povolení agenturního zaměstnávání, které se uděluje pouze v určitých případech, a povolení zaměstnávání. Podrobné informace najdete v bodě nabídky Formality / pracovní povolení.

3. Zaměstnávající podnik A má sídlo v Rakousku a zaměstnává přímo zaměstnance, kteří mu byli přiděleni ze zahraničí.

Pokud má zahraniční agentura práce sídlo v některém členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku, musí zaměstnávající podnik A

 • u Služeb trhu práce (AMS) podat žádost o povolení zaměstnávání, pokud dočasně přidělení zaměstnanci jsou občany třetích států nebo Chorvati;
 • mít na místě výkonu práce v Rakousku připraveny k předložení takové podklady jako dokument o sociálním pojištění A1, kopie hlášení, mzdové podklady v německém jazyce a případné pracovní povolení vysílajícího státu. Tyto podklady musí agentura práce poskytnout zaměstnávajícímu podniku A.

Pokud má zahraniční agentura práce sídlo ve třetím státě nebo ve Švýcarsku, musí zaměstnávající podnik A

 • vyřídit speciální povolení agenturního zaměstnávání, které se uděluje pouze v určitých případech, a povolení zaměstnávání. Podrobné informace najdete v bodě nabídky Formality / pracovní povolení.