Entsendeplattform

Záhradnícke podniky Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland


Začiatok platnosti
01. 01. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 2,7 %
  • Zvýšenie odmien učňov a praktikantov o Ø 3,5 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 7,47 € do 8,06 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 8,31 € do 10,80 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 11,39 na hodinu


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 530,00 €
v druhom ročníku: 600,00 €
v treťom ročníku: 810,00 €


Prídavky/Príplatky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 20. služobného roka (len Dolné Rakúsko) 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru zaniknú po uplynutí 6 mesiacov po skončení kalendárneho roka, v ktorom vznikli.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu

Weiterempfehlen