Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland


Začiatok platnosti
01.01.2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 8,25 %
  • Zvýšenie odmien učňov o Ø 17,28 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 9,66 € do 9,74 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,68 € do 13,59 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 16,98 na hodinu


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 700,00 €
v druhom ročníku: 800,00 €
v treťom ročníku: 1.050,00 €


Prídavky/Príplatky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 20. služobného roka (len Dolné Rakúsko) 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru zaniknú po uplynutí
6 mesiacov
po skončení kalendárneho roka, v ktorom vznikli.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu