Entsendeplattform

Firmy ogrodnicze Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland


Początek obowiązywania
01.01.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,0%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 3,88%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 8,36 € do 8,61 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,44 € do 12,00 € za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 15,00 za godzinę


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 550,00 €
w 2. roku nauki: 625,00 €
w 3. roku nauki: 850,00 €


Dodatki/dopłaty
Dodatek za brudną pracę


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 1 roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące
po upływie 20 lat pracy (tylko Dolna Austria) 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku zatrudnienia wygasają po upływie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym powstały.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego

Weiterempfehlen