Entsendeplattform

Firmy ogrodnicze Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland


Początek obowiązywania
01.01.2024


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 8,4 %
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 13,69 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 10,47 € do 10,56 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 11,58 € do 14,73 € za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 18,41 za godzinę


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 700,00 €
w 2. roku nauki: 800,00 €
w 3. roku nauki: 1.050,00 €


Dodatki/dopłaty
Dodatek za brudną pracę


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50 %, w określonym czasie 100 %.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
do 1 roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące
po upływie 20 lat pracy (tylko Dolna Austria) 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku zatrudnienia wygasają po upływie
sześciu miesięcy
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym powstały.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego