Platforma o vysílání pracovníků

Informace o vysíláních zaměstnanců a zaměstnankyň v sektoru dopravy/přepravy z EU, EHP a Švýcarska

Také zaměstnanci/zaměstnankyně, kteří/které jsou přeshraničně nasazováni/nasazovány k přepravě osob nebo zboží, jsou v podstatě vyslaní zaměstnanci / vyslané zaměstnankyně.

Pro vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň z EHP a Švýcarska pro přepravu osob a zboží však platí zvláštní právní předpisy EU a rakouské zvláštní předpisy.

To, zda přeshraniční pracovní nasazení v sektoru dopravy je chápáno jako vyslání, jaká práva a povinnosti z vyslání vznikají, je ve zvláštních předpisech upraveno zčásti odchylně od předpisů, jež jsou popsány pod jinými položkami menu.

Všechny podrobnosti najdete v souborech ke stažení.

  • Informace k vyslání pro přepravu osob a zboží
    • v sektoru silniční dopravy ve smyslu směrnice (EU) 2020/1057 podnikem se sídlem v členském státě EU

najdete pod "Silniční doprava"

  • Informace k vyslání pro přepravu osob a zboží
    • po silnicích mimo sektor silniční dopravy ve smyslu směrnice (EU) 2020/1057 podnikem se sídlem v členském státě EU
    • po silnicích podnikem se sídlem ve Švýcarsku, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku a
    • po kolejích nebo prostředkem lodní dopravy

najdete pod "Všeobecná doprava"