Platforma o vysílání pracovníků

Stavební práce

Přeshraničně prováděné pracovní výkony ve stavebnictví jsou předmětem některých zvláštních předpisů, která je nutné dodržovat.
To, zda je nutné dodržovat zvláštní ustanovení, se řídí tím, jak zvláštní předpisy definují „stavební práce“.

 • V souvislosti s tzv. montážní výsadou a s ručením zadavatele stavebních prací:
  • obecně výstavba, oprava, servis, přestavba nebo demolice stavebního díla
  • speciálně:
   výkopové práce, zemní práce, stavební práce v užším smyslu
   zřízení a bourání prefabrikovaných dílů
   zařízení a vybavení stavebních děl
   přestavba
   renovace
   oprava stavebního díla
   bourací a demoliční práce
   údržba a servis stavebního díla (malířské a úklidové práce)
   sanace stavebního díla
  • opravy a instalace zařízení v elektrárnách.
 • U povinností v souvislosti s rakouskou Pojišťovnou pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK) je pak činnost stavební prací, když ji lze přiřadit k jednomu z následujících druhů podniků:
  • stavební mistři
  • zedničtí mistři
  • podnikání ve stavebnictví
  • pracovníci s konstrukční ocelí
  • demoliční podniky
  • podniky vlastníků koncesí na zednickou profesi
  • přesun zeminy (hrázní práce)
  • zemní práce
  • vrtání a řezání betonu
  • regulace vodních toků a těles
  • stavby stavebních opatření v korytech horských říček a protilavinových opatření v horských regionech
  • podniky provádějící meliorační práce
  • výstavba silnic
  • výstavba cest pro přepravu zboží
  • opravy komínů
  • nanášení další vrstvy na fasádu za účelem tepelné izolace
  • kameničtí mistři
  • podniky vlastníků koncesí kamenické profese
  • výrobci umělého kamene
  • pokladači lité dlažby
  • pokrývači
  • dlaždiči
  • hrnčíři (s výjimkou čistě výrobních podniků)
  • dlaždiči a obkladači
  • mistři studnaři
  • podniky vlastníků koncesí pro studnařskou profesi
  • vrtné práce
  • půjčovna lešení
  • podniky půjčovatelů stavebních strojů s obsluhou
  • tepelná, zvuková a protipožární izolace a izolace proti chladu
  • asfaltérské podniky
  • pokladači černých povrchů
  • pokladači těsnění proti vlhkosti a tlakové vodě
  • štukatéři a výstavba suchých staveb
  • sádraři
  • pokladači dřevocementu
  • výrobci potěru
  • tesaři
  • podniky vlastníků koncesí tesařské živnosti
  • pokladači parket
  • agentury práce, které dočasně přidělují zaměstnance na stavební práce.
 • Aby mohlo být určeno, která kolektivní smlouva se vztahuje na určitý druh stavebních prací a jaká minimální mzda se za ně musí vyplácet, musí být pojem pro tuto stavební práci přiřazen k pojmům v kolektivní smlouvě.
  Při tom pomůže přiřazení činností stavebnictví k příslušným kolektivním smlouvám.