Platforma o vysílání pracovníků

Vysílání zaměstnanců

Kdy dochází k vyslání zaměstnanců?

K vyslání zaměstnanců dochází, když

 • zaměstnavatel
 • vysílá své zaměstnance za účelem výkonu pracovní činnosti do Rakouska.

Ve skutečném ekonomickém životě se vyskytuje „práce přes hranice“, přeshraniční pracovní nasazení, trávení pracovní doby v zahraničí v různých scénářích a formách.
Část těchto případů vykazuje společné znaky, které souhrnně charakterizují „vyslání“. Pokud je určen skutkový stav těchto znaků, když tedy probíhá vyslání do Rakouska, navazují se na něj zvláštní pracovněprávní nároky a povinnosti.

Vyslání má tyto znaky:

 • Zaměstnanec je v pracovním poměru u zaměstnavatele a nemá své obvyklé místo výkonu pracovní činnosti v Rakousku. Těžiště pracovního poměru je tudíž mimo území Rakouska a zůstává to tak i během provádění práce v Rakousku.
 • Je irelevantní, v kterém státě má podnik sídlo. K vyslání může dojít k tehdy, když má podnik sídlo v Rakousku.
 • Záměr služby nebo jiného výkonu v Rakousku oceňovaného penězi s odpovědností tohoto zaměstnavatele.
 • Provádění tohoto výkonu (služby) v Rakousku zaměstnancem, který za tímto účelem jezdí do Rakouska („vyslaný zaměstnanec“).
 • Provádění výkonu (služby) v Rakousku vyžaduje pracovní nasazení pracovních sil; pracovní nasazení má jen určité trvání a je přechodné.
 • Pokud je pro výkon (služby) smluvní partner se sídlem podniku v Rakousku, nejsou vyslané pracovní síly začleněny do podniku tohoto rakouského smluvního partnera.
 • Přeshraniční pracovní nasazení má ekonomickou hodnotu nejen pro zaměstnavatele – spočívá tudíž v jiných činnostech než např. v návštěvě akcí, kongresů, veletrhů, ve sporadickém pořizování informací, školení nebo při jednáních.

Jaké povinnosti se týkají zaměstnavatele?

 • Platba nejméně takové výplaty, která je v Rakouskustanovena na základě zákona, vyhlášky nebo kolektivní smlouvy pro výkon pracovní činnosti.
 • Udělení nároku na dovolenou podle rakouského práva, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
 • Dodržování rakouských předpisů, zejména o pracovní době, ochraně matek, ochraně mladistvých pracovníků, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.

Po celou dobu vyslání zaměstnance musí zaměstnavatel kromě toho plnit i různé formality – zčásti před vysláním, zčásti v průběhu nasazení vyslaných pracovních sil.

Pokud zaměstnavatel některou z těchto povinností neplní, musí počítat s pokutou ve správním řízení a žalobou. U stupňujících se porušení mzdových podmínek může být zaměstnavateli zakázáno v Rakousku další poskytování služeb.
Vyplatí se tyto povinnosti plnit. Jak vypadají podrobně, se dozvíte v jednotlivých tematických blocích na těchto internetových stránkách.