Posting of workers platform

Živnostenské mlékárny a sýrárny / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd a platů podle kolektivní smlouvy o 9,15 %
  • Zvýšení příplatků podle odpracovaných služebních let o 9,15 %
  • Zvýšení stravného o 9,15 %
  • Zvýšení odměny učňů o 9,15 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 2 251,00 € do 2 597,00 €
  • Kvalifikované činnosti: 2 730,00 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 914,00
ve 2. roce učení: € 1 176,00
ve 3. a 4. roce učení:: € 1 699,00


Příplatky/přirážky
Příplatek za odpracované roky, příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek, příplatek pro předáka / vedoucího čety, příplatky za určité činnosti


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 2 týdny
nad 5 let 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky musí být uplatněny
do 3 měsíců
po svém vzniku!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance