Posting of workers platform

Aenderung Historie

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Építő- és Faipari Szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2023. május 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A minimálbérek megemelése 9,80 %-kal


Minimálbér/bérminimum
  • Egyszerű tevékenységek: 13,26 €
  • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 13,77 € – 15,15 €
  • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 15,15 € – 16,04 €


Pótlékok
Például éjszakai műszak miatti pótlék és kétműszakos munkarendben az éjszakai órákra fizetett pótlék


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő 38,5 óra
.
Túlórapótlék
: általában 50%, bizonyos időszakokban 100%.


Felmondási határidők
A felmondási határidők a munkavállaló munkaviszonyának hosszához igazodnak:
  • Munkavállaló: min. 1 hét, legfeljebb 9 hét
  • Munkaadó: min. 1 hét, legfeljebb 9 hét


Figyelem: Igények elévülése
Vegye figyelembe, hogy fennálló szolgálati viszony esetén a munkaadóval szembeni, munkaviszonyból származó valamennyi igényét
4 hónapon belül
, a szolgálati viszony befejezését követően a szerződéses bérigényeit
3 hónapon
belül szóban vagy írásban érvényesítenie kell, ellenkező esetben igényei
elévülnek!
A sikertelenül érvényesített igények elévülnek, ha azokat az első érvényesítéstől számított 18 hónapon belül bírósági úton nem érvényesíti.


További szociálpolitikai eredmények
Például:
  • Különjuttatások: üdülési támogatás és karácsonyi jutalom.
  • Az anyák védelméről szóló törvény (MSchG) 15. §-ában előírt elbocsátás elleni védelem §időtartama meghosszabbodik arra az időtartamra, ameddig a szövetségi törvények útján szabályozott, gyermekgondozási segélyre való jogosultság fennáll.