Entsendeplattform

Cukrovarnícky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 09. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 2,33 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 2,33 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 725,90 € do 2 298,45 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 314,95 € do 2 674,65 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 810,15 €
v druhom ročníku: 1 041,15€
v treťom ročníku: 1 504,80 €
v štvrtom ročníku: 1 735,80 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen