Entsendeplattform

Cukrovarnícky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 03. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 3,55 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 3,55 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 838,05 € do 2 444,35 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 461,83 € do 2 842,72 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 861,64 €
v druhom ročníku: 1 107,82 €
v treťom ročníku: 1 600,19 €
v štvrtom ročníku: 1 846,37 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:

menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:

menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené
do 5 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu