Entsendeplattform

Cukoripar / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Irodai, nyomda-, sajtó- és papíripari dolgozók szakszervezete


Fizikai/szellemi dolgozók
Szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2019. szeptember 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
 • Az alap minimálbérek megemelése 2,33%-kal
 • A meglévő fizetések megemelése 2,33%-kal


Minimálbér/bérminimum
 • Egyszerű tevékenységek: 1 707,63 € – 2 275,07 €
 • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 2 215,61 € – 3 786,42 €
 • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 3 083,73 € – 6 639,29 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
I. tábla II. tábla
az 1. tanévben: 624,94 € 836,61 €
a 2. tanévben: 837,86 € 1 123,52 €
a 3. tanévben: 1 134,33 € 1 397,52 €
a 4. tanévben: 1 533,76 € 1 624,40 €

A II. tábla olyan szakmunkástanulókra vonatkozik, akik tanulói jogviszonya 1990. november 1-je és a 18. életév betöltése vagy sikeres érettségi vizsga után kezdődött.


Pótlékok/juttatások
 • A kollektív szerződés szerinti pótlék az első szolgálati évben 29,37 €, az 1. szolgálati év után 125,97 € havonta
 • 3. pótlék az 1. szolgálati év után havi 142,19 € mértékben
 • Koszos, nehéz és veszélyes munkák utáni pótlékok, ha a dolgozók kapnak ilyeneket


Munkaidő
A rendes heti munkaidő 38 óra.
Túlórapótlék: általában 50%, bizonyos időszakokban 200% az alapfizetés 1/142,5 részét alapul véve.


Felmondási határidők
A szellemi dolgozókról szóló törvény (AngG) 20. §-a szerinti felmondási idők érvényesek
Munkaadók:
kevesebb mint 2 teljes szolgálati év 6 hét
több mint 2 teljes szolgálati év 2 hónap
több mint 5 teljes szolgálati év 3 hónap
több mint 15 teljes szolgálati év 4 hónap
több mint 25 teljes szolgálati év 5 hónap

Munkavállalók: 1 hónap, Figyelem: Vegye figyelembe a szolgálati szerződés szerinti megállapodást.


Figyelem: Igények elévülése
Az utazási költségtérítések elszámolását minden lejárt hónapra alapvetően a következő naptári hónap végéig meg kell tenni írásos számla kiállításával.
Az igények elévülnek, ha a számlát nem állítják ki a következő 3 naptári hónapon belül, a számlakiállítás önhibán kívüli akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnését követő 2 hónapon belül.
A túlórapótlékokat a figyelembe veendő munkateljesítmény napját követő 4 hónapon belül érvényesíteni kell.


További szociálpolitikai eredmények
 • A gyereknevelési szabadságok beszámítása az előléptetéshez – gyermekenként 10 hónap
 • Gyakornokok 6 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a tanulóidő lejárta után
 • Karácsonyi jutalom és üdülési támogatás
 • Kampányjutalom
 • Jubileumi jutalom
 • A kétévenkénti fizetésemelések mostani állapota érvényben marad