Entsendeplattform

Cukrovarnictví / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 9. 2018


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,1 % + € 15,00
  • Zvýšení odměny učňů o 2,6 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 686,30 € do 2 245,65 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 262,15 € do 2 613,60 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 792,00 €
ve 2. roce učení: 1 018,05 €
ve 3. roce učení: 1 470,15 €
ve 4. roce učení: 1 696,20 €


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance

Weiterempfehlen