Entsendeplattform

Gospodarstwa uprawy winorośli Wiedeń / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,48%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 8,63 € do 9,34 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,84 € do 11,15 € za godzinę


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 958,00 €
w 2. roku nauki: 1221,00 €
w 3. roku nauki: 1473,00 €


Dodatki/dopłaty
Dodatki za wykonywanie oprysków, siarkowanie oraz rozsypywanie nawozów sztucznych; dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed upływem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1. roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5. roku pracy 2 miesiące
po upływie 15. roku pracy 3 miesiące


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku zatrudnienia, gdy nie były dochodzone, wygasają z upływem połowy roku od końca roku kalendarzowego, w którym powstały.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Premia za staż pracy

Weiterempfehlen