Entsendeplattform

Tapetništvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,95 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,42 €
  • Kvalificirana delovna mesta: od 10,44 € do 11,79 €
  • Visokokvalificirane zaposlitve: od 13,01 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 647,80 €
v 2. letu vajeništva: 825,23 €
v 3. letu vajeništva: 979,47 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna oziroma na koncu delovnega tedna do 6 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna oziroma na koncu delovnega tedna do 6 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca v veljavnem delovnem razmerju predloženi v pisni ali ustni obliki v roku 4 mesecev, po zaključku delovnega razmerja pa morajo biti zahtevki glede plače predloženi v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 6 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Izredno plačilo božičnice in regresa

Weiterempfehlen