Entsendeplattform

Działalność tapeciarska / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac minimalnych o 4,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 11,07 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 11,09 € do 12,52 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 13,81 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 695,00 €
w 2. roku nauki: 880,00 €
w 3. roku nauki: 1.050,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia, zawsze z końcem tygodnia pracy do 4 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 1 tygodnia, zawsze z końcem tygodnia pracy do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej lub ustnej
w przeciągu 4 miesięcy
w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia, natomiast po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń płacowych wynikających z umowy
w przeciągu 3 miesięcy
, gdyż w innym razie roszczenia te
przepadają!
. Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego