Entsendeplattform

Działalność tapeciarska / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 3,35%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 10,13 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 10,15 € do 11,46 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 12,64 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 588,91 €
w 2. roku nauki: 778,52 €
w 3. roku nauki: 924,03 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia, zawsze z końcem tygodnia pracy do 6 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia, zawsze z końcem tygodnia pracy do 6 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej lub ustnej w przeciągu 4 miesięcy w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia, natomiast po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń płacowych wynikających z umowy w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym razie roszczenia te przepadają!. Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
np.:
  • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego

Weiterempfehlen