Entsendeplattform

Výroba cukroviniek / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 3,0%
  • Doložka najvyšších výhod na zachovanie preplatkov


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti od (LK5): € 1 741,74
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu od (LK3): € 1 852,27
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu od (LK2a): € 2 115,21


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v 1. ročníku € 714,00 € 821,00
v 2. ročníku € 896,00 € 1 030,40
v 3. ročníku € 1 285,90 € 1 478,80
v 4. ročníku € 1 449,60 € 1 667,00


Prídavky
V čase od 20:00 do 22:00 je zaručený 30 %-ný nočný príplatok, pozri k tomu aj rámcovú kolektívnu zmluvu potravinárskeho a nápojového priemyslu.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatky za nadčasy
: 50 %, nočné príplatky medzi 30 % a 50 % ako aj príplatky za zmenu v sobotu 50 %.


Výpovedná lehota
Platí § 20 rámcová kolektívna zmluva potravinárskeho a nápojového priemyslu. Lehoty pre zamestnávateľov od 6 do 21 týždňov, podľa dĺžky príslušnosti.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 5 mesiacov! Pri včasnom uplatnení zostáva zaručená zákonom stanovená trojročná premlčacia lehota.


Ostatné sociálnopolitické výhody
Úplné preplatenie nákladov na internát pre učňov. Dodatočné kolektívne zmluvy k téme pracovného vynálezu a návrhov na zlepšenie, ako aj pravidlá o dôležitých očkovaniach, ktoré musí prevádzka prebrať.

Weiterempfehlen