Entsendeplattform

Kamnoseštvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 2,50 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.649,24 €
  • Kvalificirana dela: od 2.047,56 € do 2.232,32 €
  • Visokokvalificirana dela: do 2.842,52 €


Nadomestilo za vajence
Kamnoseki, razen proizvajalcev umetnega kamna Kamnosek v pomožnih delih v gradbeništvu
v 1. letu vajeništva: 862,76 € 694,95 €
v 2. letu vajeništva: 1.111,92 € 1.035,65 €
v 3. letu vajeništva: 1.603,47 € 1.549,23 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! V primeru pravočasnega uveljavljanja velja triletni zastaralni rok.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Opomba: uporablja se lahko tudi avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen